Berzsenyi Dániel
1776 - 1836

Életrajz:

Berzsenyi Dániel versei életében kétszer jelentek meg, 1813-ban és 1816-ban. Először Kazinczy Ferenc és Helmeczi Mihály javításaival, majd 1816-ban Helmeczi ugyan tiszteletben tartotta Berzsenyi óhaját, hogy ne javítson a versek szövegén, de terjedelmes előszót írt a kötethez, melyben Berzsenyit Kazinczy és a nyelvújítók táborába sorolta.

Berzsenyi Dániel halála után a kéziratai, végakarata szerint, Döbrentei Gáborhoz kerül­tek, ő rendezte sajtó alá Berzsenyi összes műveit 1842-ben, két formátumban: egy negyedrétű kiadást egy kötetben és egy nyolcadrétű kiadást három kötet­ben: Berzsenyi Dániel’ Összes Művei, Költelem ’s fo­lyóbeszéd, Közre bocsátá meghagyása szerint Döbrentei Gábor, Har­mad kiadás, Budán, Magyar Királyi Egyetemi sajtóval, 1842. Döbrentei részletes jegyzetekkel látta el a kiadást, a versek szövegét azonban erőteljesen módosította. A sajtóban vita alakult ki a munka értékéről és a szövegkiadás elveiről. Toldy Ferenc Döbrenteit támadó új kiadása 1860-ban jelent meg. Ez a kötet csak a verseket tartalmazta. 1864-ben rendezte sajtó alá Berzsenyi összes műveit. (Vö.: Berzsenyi Dániel költői művei, S. a. r. Merényi Oszkár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979, 217–230.)

Döbrentei Gábor Wesselényi Miklóssal 1814-ben, Gyulay Lajossal 1829-ben járt Niklán Berzsenyi Dánielnél.

Hász-Fehér Katalin, 2011. 06.

 


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy