Ludwig Börne: Der Narr im weissen Schwan c. írása = Gesammelte Schriften, Hamburg, Bei Hoffmann und Campe, 1829, 4. k., 291.

Szerző: Börne Ludwig
Nyelv: német
Megjegyzés:

„Ich weiss nicht, ob Ihnen bekannt ist, meine Herren, dass ich die Deutschen in zwei Klasse theile: in Hofräthe und in solche, die es seyn möchten.”(Nem tu­dom, uraim, tudják-e Önök, hogy én a németeket két osztályba sorolom: akik udvari tanácsosok, és akik azok szeretnének lenni.)

Hász-Fehér, 2011. 06.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Forrás