Hervay István
-

Életrajz:

Hervay István, Pozsony vármegyéből származó, Csanád megyei nemes, a zombori uradalom gazdatisztje, 1813-ban a vármegye tiszte­letbeli esküdtje, 1814-ben csendbiztos, 1828-tól tiszteletbeli szolgabíró, 1832-től főszámvevő volt.

Hász-Fehér Katalin, 2011. 06.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy