Szabó András
-

Életrajz:

Szabó András, Teleki László gyermekeinek nevelője, majd 1810-től Wesselényi Miklósnak Tőkés János mellett, 1810 végétől pedig Pataky Mó­zes mellett néhány tantárgyból, főként filozófiából, oktatója volt. 1810. szeptem­berében Cserey Farkas még "deréknek" ne­vezi a Wesselényit a vizs­gákra jól felkészítő tanárt (KazLev VIII, 1834. lev.), azonban az anya nem lehe­tett vele elégedett, mert 1812-ben Cserey arról számol be Kazinczynak, Wesselényiné nem szívesen en­gedné a fiát Szabóval egy pozsonyi utazásra (1812. május 30., KazLev. IX, 2239. lev.).

Szabó 1816-ig maradt Wesselényi mellett (Trócsányi Zsolt: Wes­selényi Miklós és világa, Budapest, 1970, 21), nem tudni azonban, hogy folyamatosan, vagy megszakításokkal tartózkodott-e Zsibón. Az utóbbi mellett szól Kazinczy egyik kérdése Pataky Mózes váratlan halála után, amikor azt kérdezi Döbrenteitől, lesz-e új nevelője Wesselényinek, vagy megelégednek Szabóval (Kazinczy Döbrenteinek, 1815. március 4., KazLev. XII, 2881. lev.).

1815. november 10-én arról számol be Döbrentei Kazinczynak, hogy Szabó András Marosvásárhelyre megy, Teleki kancellárius bibliotekáriusának és az ottani kollégium professzorának (KazLev. XIII, 3043. lev).

Hász-Fehér Katalin, 2011. 06.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy