Báró Orczy Lajos
- 1856

Életrajz:

báró Orczy Lajos – † 1856. A Vasárnapi Ujság 1860. ápr. 29-i, 18. száma a Mi ujság? c. rovatában közöl egy régi történetet, melyben Orczy Lajos ha­láláról is hírt ad:

(Széchenyi életéből.) 1833-ban bizonyos vélemény-kü­lönbség miatt heves szó­vita folyt gr. Széchenyi és báró Orczy Lajos közt, minek párbajrai kihivás lett a vége. A találkozás helyén – daczára, hogy az élet-halálra vivás köztük el volt határozva – b. Orczy elbeszéli, miként a mult éjjel azt álmodá, hogy pisztoly-lövés fog véget vetni életének; erre gr. Széchenyi szintén elmondja, hogy ő is hasonlót álmo­dott. A párbaj annyiban szerencsésen ment végbe, hogy csak b. Orczy karja lőn keresztüllőve. De a balvégzetes álom mégis teljesült: b. Orczy öt évvel ezelőtt pisztolylyal vetett véget életének; gr. Széchenyinek is ez lett szomoru vége.”

Hász-Fehér Katalin, 2011. 06.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy