Sumner Georg
-

Életrajz:

Georg Sumner (Sumner György) amerikai, bostoni unitárius lelkész, 1841-ben járt Ma­gyaror­szágon és Erdélyben. Ld. az Erdélyi Unitárius Egyház honlapját: http://www.unitarius.org/data/eue/show.aspx?pageid=47.

Pulszky Ferenc Karl Sumner szenátor fivérét „kiváló amerikai írónak” nevezi = Ferencz Aurelius Pulszky: Meine Zeit, mein Leben, 2. k., Pressburg, Verlag von Carl Stampfel, 1881, 306.

Hász-Fehér Katalin, 2011. 06.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy