Báró Jósika Miklós
1794 - 1865

Életrajz:

JÓSIKA MIKLÓS – (1794–1865. február 27.), branyicskai báró, író, a magyar történelmi regény megteremtője, publicista, emlékiratíró. 1836-ban Vörösmarty, Bajza József és Toldy Fe­renc pártfogásával, ösztönzésével jelent meg első regénye, az Abafi, melyet mind a kritika, mind a közönség lelkesedéssel fogadott. Az 1840-es években azonban Vörösmartyék lelkesedése alábbhagyott. Jó­sika a szabadságharc után emigrált és nejével, báró Podmaniczky Júliá­val Brüsszelben, majd Drezdában élt. Gyulay Lajos meglátogatta, s feltehetően segítette is őket külföldön. Az Ujbol Gyulay Kalap című naplókötet 1865. május 4-i bejegyzése idején Jósika Miklós már nem élt, két hónappal korábban hunyt el. Érdekes, hogy erről Gyulay nem tesz említést.

Hász-Fehér Katalin, 2011. 06.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy