Szilassy József
1755 - 1837

Életrajz:

Szilassy József (1755–1837), 1824-től Zemplén, 1828-tól Torna vármegye főispánja, az 1832–1836-i országgyűlésen választották koro­naőrré. Fiai: József, 1835-től helytartósági tanácsos; Ferenc, gömöri al­ispán (megh. 1841-ben); György 1836 és 1841 között Pest vármegyei fő­szolgabíró, utána alispán.

Hász-Fehér Katalin, 2011. 06.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy