Báró Vay Miklós, ifj.
1802 - 1894

Életrajz:

b. Vay Miklós – (1802–1894), idősebb báró Vay Miklós fia, politikus; 1827-től megyei főjegyző és első alispán, később császári és királyi kamarás. Az 1840-i ország­gyűlésen Zemplén vármegye követe, 1844-ben hétsze­mélynök. Ugyancsak 1844-ben választották meg koronaőrnek. 1849-ben visszavonult a politikától és birtokán gazdálkodott. A szabadság­harc után halálra ítélték, majd börtönbün­tetésre változtatták az ítéletet. 1860-tól ismét közéleti és politikai tisztségeket vállalt. Vö.: Vasárnapi Ujság, 1860. szept. 9., 37. sz.

A Vasárnapi Ujság 1860. szept. 9-i 37. számában, Vay Miklós életrajzában olvasható, hogy 1845-ben „a budai helytartó-tanácshoz tétetett át, hol rendes elnök volt, ha a nádor vagy tárnok e részben akadályoztattak”. A dátum Döbrentei Gábor naplójának 125. oldala szerint téves, mert a kinevezés már 1844. augusztusában megtörtént.

Hász-Fehér Katalin, 2011. 06.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy