Gróf Bethlen József
1757 - 1815

Életrajz:

Bethlen József – (1757–1815), Bethlen Gábor és Marie Josephine von Khevenhüller-Metsch fia (az anya a hainburgi uradalmat hozta a há­zasságba, melyet Gyulay Lajos a naplóiban emleget). Guberniumi ta­nácsos (kamarás) és kincstárnok volt, az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság tagja.

Hász-Fehér Katalin, 2011. 06.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy