Jakab István
1798 - 1876

Életrajz:

Galántai Jakab István (1798–1876), drámaíró, fordító, dalszerző. A Ma­gyar Tudós Társaságnak 1833-tól levelező tagja. A titoknok kifeje­zést Döbrentei a hivatali tisztségére alkalmazza, 1839-tól ugyanis a Helytartótanács helytartó­sági titkára volt. Több operafordítása isme­retes, nem tudni, Döbrentei melyikre utalt: Eskü, nagy opera 3 felvo­násban, írta Rassi Kajetán, ford. Jakab István, Buda, 1838; Dalok, Nestroy János Földszint és első emelet című énekes bohózatá­ból, Buda,1838; Gemma di Vergy, nagy opera 2 felvonásban, írta Bidera J. E., magyarítá Jakab István, Buda, 1839, stb.

Hász-Fehér Katalin 2011. 06.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy