Gróf Teleki Sándor
1821 - 1892

Életrajz:

Széki gróf Teleki Sándor (1821–1892), Petőfi Sándor barátja, az ő koltói kastélyában töltötte Petőfi és Szendrey Júlia a mézesheteket. A szabadságharc idején honvédezredes volt, a fegyverletételt követően Törökországba mene­kült, majd Európa több országában megfordult, az 1850-es évek végén Gari­baldi oldalán harcolt. Az 1867-es koronázás során nyert amnesztiát. Liszt Fe­renccel az 1840-es évek elején ismerke­dett meg.

Hász-Fehér Katalin, 2011. 06.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy