Gróf Wass György
- 1836

Életrajz:

Wass György († 1836. nov 22. - Gyulai Lajos levele szerint az évszám 1835) - A nagy múltú, 16. század óta nemesi ranggal rendelkező cegei grófi család tagja, 1826-ban vette nőül Gyulai Franciskát - Fannyt. Annyit tudni róla, hogy 1807-ben a kolozsvári Királyi Líceumban jogot tanult (W. Kovács András: A cegei Wass család története (16-20. század)

Hálózati kiadás: http://adatbank.transindex.ro/vendeg/htmlk/WKA_wass_tortenet_ujkor.pdf.)

(Hász-Fehér Katalin, 2006)

 

Bölöni Farkas Sándor leírása szerint részt vett a napóleoni háborúkban. Katonai szolgálata miatt szentgothárdi, szentegyedi, pulyoni és göci jószágrészeit bérbe adta Petrichevich-Horváth Dánielnek. Kapcsolatban állt Wesselényi Miklóssal, több alkalommal vadásztak együtt annak zsibói birtokán. Gyulay Franciskától négy gyermeke született: Gizella, Lajos, Zsuzsanna és Ottília.

Irodalom:

W. Kovács András, A cegei gróf Wass család története (16-20. század) In: Erdélyi Múzeum, LXVI (2004). 3–4. sz. 1–56., 36.

(Szabó Ágnes)


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy