Szabó Sámuel
1756 - 1856

Életrajz:

Szabó Sámuel – (Abrudbánya, 1756–Gagy, 1856. szept. 22.), unitárius lelkész, 1832-ig a tordai unitárius gim­názium igazgatója, majd 1834-ig a kolozsvári kollégiumban hittanta­nár, ekkor vonult nyugdíjba. Száz éves korában, 1855-ben a kolozsvári zsinaton még prédikálni szándékozott. Döbrentei Gábor folyó­iratának, az Erdélyi Muzéumnak a munkatársai közé tartozott.

Gyulay Lajos 1856. szeptember 19-i bejegyzéséhez képest három nap múlva hunyt el.

Hász-Fehér Katalin, 2011. 06.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy