Schedius (Ludwig Johann) Lajos
1768 - 1847

Életrajz:

Schedius Lajos (1768–1847) – polihisztor, 1792-től a pesti egyetem esztétikaprofesszora. 1802 és 1804 között német nyelvű folyóiratot szerkesztett: Zeitschrift von und für Ungarn. Döbrentei Gábor 1803-ban a Soproni Magyar Társaság titoknokaként ír neki levelet, és hívja meg a Társaság tiszteletbeli, levelező tagjának. Később, talán Kis János révén, valószínűleg személyesen is megismerkedett vele, erre utal 1807. szeptember 19-iki levele. 1831-től a Magyar Tudós Társaság tiszteletbeli tagja volt.

Hász-Fehér Katalin, 2011. 06.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy