D'André Ferenc
1800 -

Életrajz:

Georg D’André (D'André György), a batizi fajanszgyár trieszti származású alapítója és tulajdonosa Erdély­ben, Hu­nyad megyében. 1813-ban létesítette a gyárat a vállalkozó gróf,  Naláczi József birtokán.  Fia, D’André Ferenc a bécsi műegyetemen tanult, majd az 1820-as évek végén a newcastle-i Wegwood üzemben dolgozott. 1832-ben tért vissza Erdélybe. Apja 1847-ben történt halála után ő vette át az igazgatást, és 1858-ig vezette a gyárat. A birtoknak időközben Beth­len Olivér lett a tulajdonosa. D’André perbe keveredett vele, elszegé­nyedett és tönkrement. Az 1860-as években gr. Teleki György volt a birtokos, végül a gyárat is, a birtokot is elár­verezték. Ld.: Erdély története, Szerk. Makkai László, Szász Zoltán, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1986, II. k. 1055.

Hász-Fehér Katalin, 2011. 06.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy