Gróf Frimont János (Johann Maria Philipp)
1759 - 1831

Életrajz:

Johann Maria Philipp Frimont (1759–1831); a napóleoni háborúk idején közhuszárként lépett a hadseregbe, és innen szerezte meg katonai képességei által a legmagasabb rendű fokozatokat, kitüntetéseket és jutalmakat. Az évtizedek során lovassági tábornoki rangot, hercegi címet és uradalmakat kapott jutalmul. 1808-ban I. Ferenc az egész családot ausztriai bárói rangra emelte. 1819-ben Frimont János és családja Nagyvárad környékén, Újpalotát, Szurdokot, Kopacselt, Szent Jánost kapta jutalmul. Ő építtette – fogadalomból egy szerencsés kimenetelű csata emlékére az újpalotai római katolikus templomot. 1828-ban osztrák grófi rangot és további birtokokat nyert Biharban, többek között Palotát, innen kapta a „palotai gróf” nevet. 1831-ben nevezték ki az udvari haditanács elnökének. Neje Mitterpacher Katalin volt (1809-ben vette nőül), gyermekeik: Albert és Teodora 1833-ban magyar grófi rangot nyertek. Teodora Lónyay András (1802–1863) neje lett. 

Hász-Fehér Katalin, 2011. 06.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy