Fessler Ignác Aurél
1756 - 1839

Életrajz:

Fessler Ignác Aurél (1756–1839), író, történész, filozófus. Kapucinus szerzetes volt, majd a szerzetesi életben tapasztalt büntetések és visszásságok miatt kilé­pett a rendből. 1791-ben az evangélikus vallásra tért át, később szabadkőműves lett. Tanári, nevelői állá­sokból tartotta fenn magát, barátai is segélyezték. 1831-ben a Magyar Tudós Társaság levelező tagja lett. Több magyar tárgyú regényt írt, különösen nagy hatású volt a Mathias Corvinus, Kö­nig der ungarn und Grossherzog von Schlesien című műve, amely több kiadást megért. Az 1820-as, 30-as években többek között Kisfaludy Károlynak, Vörösmartynak szolgált for­rásul. Mihálkovics József 1813-ban fordította magyarra. Népszerű volt az Atti­láról szóló regénye is: Attila, König der Hunnen (első ki­adás 1794, névtelen ma­gyar fordítása: 1811). Szépirodalmi és történeti műveinek hatását Jósika Miklós és Arany János eseté­ben is kiemeli a forrástörténet.

Hász-Fehér Katalin, 2011. 06.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy