Hetesi Pető család

Megjegyzés:

Hetesi Pető család – A név írásmódja változó: Hethesi (Hetesi) Pethe; Hethési (Hetési) Pethe; Pethő; Pető. A 18. században kihalt, Somogy várme­gyéből eredő család. Neves tagjai közé tartozott Pethe Márton, aki 1587-ben nagyváradi püspök, 1598-ban kalocsai érsek, majd 1602-ben királyi helytartó lett. Pethe László 1612-től Torna vármegyei főispán volt. (Nagy Iván: Magyarország családai, 9. k. Pest, 1862, 255–256.)

Hász-Fehér Katalin, 2011. 06.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Egyéb jegyzet