Gróf Bethlen Gergely
1778 - 1835

Életrajz:

Gróf Bethlen Lajos (megh. 1787) és báró Wesselényi Anna (1757–1807) fia, rövid ideig guberniumi hivatalnok volt nagybátyja, id. gr. Bethlen Gergely mellett, majd visszavonult, és Nagybúnban élt. Felesége Bethlen Pál és báró Kemény Krisztina lánya, Bethlen Klára volt (1786–1844). Az ő nagybúni kastélyában élt és dolgozott 1810 után Gyarmathi Sámuel. (Lukinich Imre: A bethleni gróf Bethlen család története, Budapest, Athenaeum-Rt. kiadása, é. n. [1927], 535–536.)

Hász-Fehér Katalin, 2011. 06.

beutazhattam Franciaországot, Németországot, láthattam Rómát télen, állhattam az áradó Tevere partján – amiben saját erőmből, mondjuk turistaként, sosem lehetett volna részem.

Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy