Pückler-Muskau Ludwig Heinrich von, herceg
1785 - 1871

Életrajz:

Pükler-Muszkau és Mak Buba – Pückler-Muskau, Ludwig Heinrich von, herceg (1785–1871); az egyik legelőkelőbb német arisztokrata család tagja, író és utazó. 1830–31-ben jelent meg négy kötetes műve: Briefe eines Verstorbenen [Egy elhunyt le­velei]; Tutti Frutti, öt kötetben 1834-ben; Jugend-Wanderungen [Ifjúkori vándor­lások] 1835-ben; Semilassos vorletzter Weltgang, In Afrika [Semilasso utolsó előtti világkörüli útja – Afrikában] 1836-ban, de útleírásokat adott ki a Távol-Kelet­ről, Görög­országról és Törökországról is. A Jugend-Wanderungen és a Semilassos vorletzter Weltgang c. műveiről itthon a Tudománytár 1839. 10. füzeté­ben jelent meg ismertető.

1839-ben Pückler-Muskau herceg a kairói rabszolgapiacon két évvel ko­rábban vásárolt fiatal, alig 14 éves abesszíniai lánnyal, Machbubával Konstan­tinápolyból a Fekete-tengeren hajóval utazott Várnába, majd innen a Duna-mellékén, szeptember 30-án Pestre érke­zett. A lányt maga tanította írni, ol­vasni, nyelveket beszélni. A pesti látogatás után az abesszíniai lányt a herceg egy bécsi lánynevelő inté­zetben helyezte el, majd kivette onnan, és nevelését ő folytatta. 1840-ben a lány tuberkulózisban elhunyt. Forrás: Thomas Freller: Adelige auf Tour, Die Erfindung der Bildungsreise, Jan Thorbeck Verlag, 2007, de újabban több monográfia is foglalkozik a fiatal lány sorsával és a her­ceg botrányos viselkedésével vele szemben.

Kép Machbubáról a következő oldalon: http://de.wikipedia.org/wiki/Machbuba

 

Hász-Fehér Katalin, 2011. 06.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy