Shakespeare William
1564 - 1616

Életrajz:

Gyulay Lajos Shakespeare-t nemcsak olvasta, hanem fordította is. Vö.: Bartha Katalin Ágnes: Shakespeare XIX. századi kolozsvári olvasói, Holmi, 2007/6: 

"Gróf Gyulay Lajos, a legterjedelmesebb magyar nyelvű napló írója is kölcsönöz innen [a kolozsvári Református Kollégium könyvtárából] könyvet, akinek több ezer kötetből álló értékes könyvtárába jó néhány Shakespeare-kiadvány tartozott. Figyelemre méltó, hogy kéziratos naplói tanúsága szerint, saját használatára próbaképpen lefordítja a Szeget szeggel (1841) és a IV. Henrik (1838) egy-egy részletét. Mindkettő megelőzte a művek teljes magyar fordítását."

Névváltozat Gyulay Lajosnál: Shakespear

Hász-Fehér Katalin, 2011. 02.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy