Gróf Mailáth János
1786 - 1855

Életrajz:

gróf Mailáth János – (1786–1855), történész, író, költő. 1824-ben németül adott ki magyar népmeséket (Magyarische Sagen und Märchen), melyeket Ka­zinczy fordított ma­gyarra. Ugyancsak német nyelven készített magyar költészeti antológiát (Magyarische Gedichte, Stuttgart und Tübingen, 1825). 1828 és 1831 között adta ki német nyelven a magyarok törté­nelméről szóló munkáját (Geschichte der Magyaren), majd 1834-től öt kötetben az osztrák birodalmi államok történetéről szóló munkáját je­lentette meg (Geschichte des österreichischen Kaiserstaates). 1855-ben Henriette nevű lányával együtt öngyilkos lett.

Mailáth gróf Pest megye közgyűlésein általában az udvar mellett, Kossuth ellenében szólalt fel, 1844 jú­niusától pedig ő szerkesztette a Nemzeti Újság c. konzervatív lapot. Ismeretes, hogy Mailáth János kapcsolatban állt az udvari titkosrendőrséggel is.

Névváltozat: Majláth, Mayláth

Hász-Fehér Katalin, 2011. 06.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy