Szalay László
1813 - 1864

Életrajz:

Szalay László (1813–1864), nemesi-hivatalnok értelmiségi család­ból szár­mazó jogász, történész, politikus. Atyja a Helytartótanács el­nöki titkára, bátyja, Szalay Ágoston is hivatalnok, történész, a Magyar Tudós Társaság tagja volt.

Szalay László Kölcsey Ferencnél volt jog­gyakornok, politikusként Eötvös Jó­zsef köréhez tartozott, 1844-ben Kossuthot váltotta a Pesti Hírlap szerkesztésé­ben, az 1850-es évektől Deák Ferenc híve volt. 1836-tól a Magyar Tudós Társa­ság levelező, 1838-tól rendes tagja, 1837-től segédjegyzője és pénztárosa, 1861-től az MTA főtitkára volt. 1837-től a Kisfaludy Társaság is tagjai közé vá­lasz­totta.

Fő művei közé tartozik a négy kötetes Magyarország története, Leipzig, 1852–1854. Ifjúkori szépírói tevékenységét a Bajza József, Toldy Ferenc és Sze­mere Pál által szerkesztett Muzárionban kezdte 1830-ban, és később is az ő kö­rükhöz tartozott.

Hász-Fehér Katalin, 2011. 06.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy