Helmeczi Mihály
1788 - 1852

Életrajz:

Helmeczi Mihály (1788–1852); családi neve Bierbauer volt, ezt Serfőzőre magyarosította, végül Kazinczy javaslatára vett fel új nevet. Író, lapszerkesztő, Kazinczy Ferenc oldalán a nyelvújítás szorgalma­zója volt, ő rendezte sajtó alá 1813-ban és 1816-ban Berzsenyi Dániel verseit. 1816-ban, a második kiadás elé terjedelmes előszót írt a nyelv­újításról. Kazinczy Ferenc köteteinek kiadását szintén ő intézte 1814–1816-ban. A Magyar Tudós Társaság 1830-ban őt ne­vezte ki pénztárno­kának.

Döbrentei Gábornak ez idő tájt barátja volt, de párt­fogolta őt Széchenyi István, Teleki József és mások is. 1830-ban, Kisfaludy Ká­roly halála után Széchenyi István óhaja szerint ő folyamodott újabb enge­dé­lyért a Jelenkor politikai tekintetben c. politikai hírlap és melléklapja, a Társalkodó szerkesztésére. 1831. március 11-én kapta meg az engedélyt, 1832. január 4-én adta ki az első számot, és ő szerkesztette 1848 júniu­sáig, amikor a lap meg­szűnt. Ez idő alatt Helmeczi vagyonra tett szert, Törtelen birtokot vásárolt és kastélyt építtetett.

Névváltozat: Helmeczy, Helmetzi, Helmetzy

Hász-Fehér Katalin, 2011. 06.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy