Bajza József
1804 - 1858

Életrajz:

Bajza József (1804–1858), költő, prózaíró, kritikus, színigazgató, a Kriti­kai La­pok, majd Toldy Ferenccel és Vörösmarty Mihállyal együtt az Athenaeum szerkesztője; kritikái, polemikus szövegei közismerten éles hangnemben íród­tak. Az 1820-as évek végétől, de különösen a Conversations-Lexikoni per óta Toldy Ferenccel együtt ellenfele volt Döbrentei Gábornak.

Hász-Fehér Katalin, 2011. 06.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy