Gróf Széchenyi István
1791 - 1860

Életrajz:

Döbrentei Gábor és Széchenyi István kapcsolatának alakulástörténetéhez ld. bőven:

Jancsó Elemér: Döbrentei Gábor élete és munkássága, Az Erdélyi Tudományos Intézet Évkönyve, 1943, I. k., 49–179, online: http://adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf6853.pdf

Jancsó Elemér, Döbrentei Gábor és gr. Széchenyi István Sz. É. 1942 4. sz.

Névváltozat: Szécsényi

Hász-Fehér Katalin, 2011. 06.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy