Döbrentei Antal
1827 -

Életrajz:

Döbrentei Gábor fivérének, Sámuelnek fia, szül. 1827 körül. 1847-ben a pozsonyi Evangélikus Líceum tanulója volt, jogi pályára ké­szült. 1848-ban nemzetőr volt, a szabadságharc után joggyakornok, majd ügyvédi vizsgát tett, de életmódja és betegsége miatt végül a po­zsonyi tébolydába került.

Hász-Fehér Katalin, 2011. 05.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy