Báró Löwenthal (Löventhal) Sámuel
- 1866

Életrajz:

LÖWENTHAL (Löventhal) Sámuel, báró (megh. 1866. máj. 21.) – erdélyi báró, lakhelye Kusma, Beszterce vidékén; neje osdolai gróf Kún Kata (1810. jún. 10.–1878. decz. 3. Székely-Földvár). Felesége révén így rokonságban állt a Gyulay családdal, Constance-val, kinek férje szintén az osdolai Kuun családból származott.

Gyulay Lajos a Károlina könyvben írja róla: „Egy régi ismerősöm volt nálam B. Löventhal Samú, kit 1835 ólta nem láttam sok idő, és meg sem ismertem volna ha meg nem nevezi magát: Libinek, így neveztük őt régen — és most is e néven ismeretes becsületes ember, inkább magyar mint szász, neje Gr. Kun leány.”

Ld. Nagy Iván, Magyarország családai czimerekkel és nemzedékrendi táblákkal, VII. k., Pest, 1860, 187–188. Ld. még: Magyar nemzetségi zsebkönyv, Első rész: főrangú családok (Főrendiházi örökös tagsági joggal bíró főrangú családok), Kiadja a Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság, Budapest, 1888.

Hász-Fehér Katalin, 2018. márc. 11.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy