/255 oldal    

Tükrözött: Nem
Kiemelés típusa: Nincs kiemelés

[158]

jun. 14d 1846.

Némely embert mindig csak dícsérnek ujságok, pedig megint azok ugyan megróják. Gr[óf] Ráday Gedeon mint m[agyar] nemzeti Szinház Igazgatója mondják oly erélyes, értelmes buzgó az Intézet körül. Osztán meg oly hanyagságokat, következetlenséget tárnak elé, melyek bizony annak visszáját bizonyítják. Dícsérte egyszer a Pesti Divatlap oly rendezetért is, melyet épen nem ő tett, mivel akkor Pesten sem volt. –

 

A divatlapok sokat irnak, mikor be kell hogy töltsék a lapokat – a buzgóság nem hiányzott Rádaiban becsületes jó hazafi ő és reáfért a dicséret, de Szinigazgatónak sok tulajdonokkal kell birnia mivel ő nem bír.

[158v] E lapnak ürességét jó lesz beirni barátom emlékezetére, mert ha be lesz irva sok lapot fordithatok míg megint üresre akadok – egész a 162dik lapig mindegyik be van irva jobbra balra barátom által és általam – Egyátalában már közelget az idő mikor mondhatni fogom Isten hozzád kedves könyvem nincs már mit irnom beléd, mert meg vagy telve

Ugy hiszem az alatt míg itt fogok mulatni, az, meg fog történni 10–12 nap alatt. Irám Marosnémetiben Oct. 19dikén 1861ben –Dokumentum típusa: Naplókötetoldal