Andrásfalva

Megjegyzés:

(Oláhandrásfalva): Székelykeresztúrtól 9 km-re, a Mogyorós-patak völgyében fekvő település. A Gyulay család birtoka volt.  R, Hargita m., ma: Săcel.

Szabó Ágnes

Eredetileg, 1889-ig Oláh-Andrásfalva volt a falu neve (ma Románandrásfalva, Székelyandrásfalva), a Gyulayak birtokához tarto­zott. Rövidítve OAndrásfalva alakban használta a Gyulay család és Döbrentei Gábor.

Gyulay Lajos és nővérei – egybeolvasva a rövidítést a név többi ré­szével – az „O” előtagot a „Régi” értelemben kezdték használni, de ne­vezték Szentandrásfalvának is a települést. Gyulay Lajos gyermekkorában a család többnyire itt élt, ezért kötődik a helységhez Gyulay gyermekkori emlékeinek nagy része.

A 19. században Udvarhely vármegyéhez tartozó falu volt, ma Hargita megyéhez tartozik. A leg­közelebbi város Székelykeresztúr. A szomszédságában lévő falvak: Nagy- és Kissolymos, Szenterzsébet, Hidegkút, Nagy- és Kisbún, Újlak, stb.

A faluhoz közel eső magaslaton volt a családi sírbolt, ezt a magaslatot nevezte Gyulay Lajos a szülei tiszteletére Ferenc–Susánna halmának.

Hász-Fehér Katalin, 2011. 06.

 Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Földrajzi nevek