Báró Kemény Zsigmond
1814 - 1875

Életrajz:

Író, művelődésszervező, politikus. A zalatnai elemi iskola elvégzése után 1823—1834 között a nagyenyedi kollégium joghallgatója. 1838—1839 között Kolozsváron főkormányszéki írnok, majd a bécsi egyetem hallgatója. 1841—1843 között az Erdélyi Híradó szerkesztője. 1847-től a Pesti Hírlap szerkesztője. A szabadságharc alatt követte a kormányt Debrecenbe, majd a passzív ellenállás híve. 1855-től a Pesti Napló szerkesztője. A kiegyezés után politikai szerepe csökkent. 1866-tól a Kisfaludy Társaság elnöke. Gyulaynak személyes, jó ismerőse. Az 1850-es évektől rendszeren találkoztak egy-egy pesti vendéglőben vagy Gyulay szállásán, a Tigris szállóban. 

Szabó Ágnes

Gyulay Lajosnál névváltozat: Kemény Sigó, Kemény Zsigó

Hász-Fehér, 2011. 06.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy