Bartakovics Béla
1791 - 1873

Életrajz:

Katolikus érsek. Pozsonyi és nagyszombati tanulmányai után a teológiát a Pázmáneumban végezte. 1815-ben szentelték pappá. 1830-tól kanonok, majd honti főesperes. 1844-től rozsnyói megyés püspök, 1850-től egri érsek. 1853-ban az MTA tagjai közé választotta. Az oktatás és művelődés kiemelkedő pártfogója. Egerben ő hozta létre az Angolkisasszonyok rendjére bízott leánynevelő intézetet, visszaállította a jogi és bölcseleti oktatást, valamint múzeumot és képtárat alapított.

Szabó Ágnes


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy