Gr. Gyulay Lajos maga keze és könyve - Constantia


1860-06-00 - 1860-07-00

Összkötet: 91
Birtokkötet: 86
Ajánlás:

ajálva van Constancenak

Mottó:

Szállongj föl Istenhez,
búvalmas lelkem!

Impresszum:

Gr. Gyulay Lajos maga keze és könyve

Sorozatszerkesztő: Hász-Fehér Katalin

 

Gr. Gyulay Lajos: Constantia

[1860. június 2. — 1860. július 18.]

Sajtó alá rendezte, az internetes verziót készítette
Szalisznyó Lilla

Lektorálta: Zentai Mária

 

Szeged, 2011

© A kiadás munkatársai és a szegedi Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék

A kézirat lelőhelye: Gyulay—Kuun család levéltára (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, jelenleg a Román Nemzeti Levéltár Kolozs Megyei Igazgatóságának őrizetében [Direcţia Judeţeană Cluj ale Arhivelor Naţionale], Fond Gyulay—Kuun, 365.)Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Naplókötet