Gróf Forrayné Brunswick (Brunszvik) Júlia
1786 - 1866

Életrajz:

Forray András (1780–1830) soborsini báró, császári és királyi kamarás, 1824-től Krassó vármegye alispánja, 1825-től Csanád vármegye főispánja volt. 1805-ben vette nőül gr. Brunswick Júliát, Brunswick (Brunszvik) Teréz unokahúgát. Forrayné az 1840-es években József nádor nejének, Mária Dorotheának a főudvarmesternője volt. Az 1852. április 21-én megnyílt Pesti Első Bölcsődei Egyletnek ő volt az elnöke. Arad megyei, soborsini kastélya Gyulay Lajos marosnémeti kastélyának közelében állt.

Hász-Fehér Katalin, 2011. 05.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy