Barcsay László
1802 - 1880

Életrajz:

Barcsay László (1802–1880); 1830-ig a 2. számú József császári és királyi főherceg huszárezredének hadnagya volt, majd Marossolymoson telepedett le. Hunyad vármegye főbírája, 1848-tól nemzetőr főparancsnok volt. 1849-ben Nagyszebenben börtönbüntetésre ítélték, de kegyelmet kapott. Később Hunyad vármegye főispánja volt. Történeti, irodalmi műveket írt. Barcsay Ákos fejedelem életrajzát kutatta, de kéziratai 1848-ban, amikor solymosi kastélyát kifosztották, megsemmisültek. Versei Vida Károly Kolozsvári Futár c. lapjában jelentek meg. Neje Bruckenthal Antónia bárónő volt (1816–1887), akitől hat gyermeke született.

Hász-Fehér Katalin, 2011. 02.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy