Gróf Bethlen Lajos
1782 - 1867

Életrajz:

Bethlen Lajos – (1782–1867), kerlési birtokos, kerlési kastélya körül Erdély egyik legszebb parkját hozta létre. 1804-ben vette nőül Bethlen Klárát, aki 1839-ben elhunyt. Ezután vette Bethlen Lajos a házába régi barátnőjét, Klein Nettit (ahogyan Gyulay Lajos nevezi: "szásznéját"). 1848-ban Bethlen Lajos 67 évesen végigharcolta a szabadságharcot. Az oláhok időközben feldúlták kerlési kastélyát. Ezt azután újjáépíttette, de feltehetően ez idő alatt Guraszádán tartózkodott. 1853-ban írt emlékiratait Szádeczky Lajos adta ki 1908-ban.

Irodalom:

Bordás Beáta: Barlangsír és egykori Bethlen-kastély együttese, Kerlés = Romániai Magyar Lexikon, http://lexikon.adatbank.ro/muemlek.php?id=374

Gróf Bethlen Lajos önéletírása = Makkai László (szerk.): Erdély öröksége, Erdélyi emlékírók Erdélyről X. Két ország ölelkezése (1791–1867). Budapest, 1941. 1–51.

Hász-Fehér Katalin, 2011. 02.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy