Gróf Wass Ádám
1821 - 1893

Életrajz:

Wass Ádám – „(1821–1893) a ma is álló kisebbik cegei kastély tulajdonosa volt  és egyben a cegei református ág megalapítója. A kolozsvári református kollégiumban tanult. Birtokának központja Cege volt, 1857-ben újjáépíttette az ottani ref. templomot, és erről emléktáblát is állíttatott.

Doboka megye bizottmányának tagja 1861-ben, és akkoriban az úrbérrendezést végző megyei bizottság elnöke Dobokában, 1861–1862-ben pedig a vármegye alsó kerületének pénztárnoka. A kiegyezés politikai támogatására létrejött Deák-párt Doboka megyei elnöke 1871–1872-ben, 1876–1886 között Szolnok-Doboka vármegye közigazgatási bizottságának, az állandó választmánynak és néhány más testületnek a választott tagja.

Sokat foglalkozott családjának úrbéri kárpótlási ügyeivel, azokat Pesten barátja és ügyvédje, Deák Farkas (1832–1888) intézte.

Vállalkozó kedvét mutatja, hogy a megyében építendő utak számára fát biztosított.

Érdeklődött a természettudomány iránt és kapcsolatban állott Herman Ottóval (1836–1914).

Kétszer nősült, első felesége széplaki br. Petrichevich-Horváth Jozefa (†1849) volt, a második, 1850-től, kénosi Sándor Berta (1830–1912). Utóbbitól öt gyermeke született: Ármin, Olivér, Hortenzia, Berta és Irma.

Sándor Bertának Hunyad vármegyében voltak birtokai (Alsóboj, Guraszáda, Runksor, Kimpur, Kimpényszurduk, Sztrettye stb.), férjével sok időt töltött Guraszádán.”

(Idézet W. Kovács András munkájából: A cegei Wass család története, 16–20. század), online: http://franka-egom.ofm.hu/wass_albert_evfordulo/tanulmanyok/wass_csalad_tortenete_ujkor.pdf, 27–28.

Hász-Fehér, 2011. 02.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy