Báró Nopcsa Elek
1775 - 1862

Életrajz:

Nopcsa Elek (1775–1862), 1816-tól Hunyad megyei főispán, 1819-től kormányszéki tanácsos, 1822-től udvari tanácsos, 1831. Szent István-rend keresztese, 1832-ben kir. táblai elnök, 1834. az országos rendek elnöke, 1837. erdélyi udvari főkanczellár és val. b. titkos tanácsos lett; 1844-ben a Leopold-rend nagy keresztjét kapta. 1844. XI. 13-1848. IV. 10. erdélyi kancellár, 1852-ben beadta folyamodását, 1855. dec. 31-én a Szent István- és Leopold-rendek szabályainál fogva ausztriai birodalmi báróságra emeltetett, megkapta az osztrák bárói címet. Forrás: Szinnyei; Kővári László: Erdély nevezetesebb családai, Kolozsvártt, 1854, 196–197.

Hász-Fehér Katalin, 2011. 02.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy