Arany János
1817 - 1882

Életrajz:

Arany Jánost Gyulay Lajos feltehetően személyesen nem ismerte, naplóiban és leveleiben legalábbis nem szól róla, de a legnagyobb magyar költők között emlegette, Vörösmarty Mihállyal és Petőfi Sándorral együtt. Az 1856-ban megjelent Kisebb költemények című kötetét szinte azonnal a megjelenés után megvásárolta és még azon az őszön végigolvasta. Olvasmányélményéről a Tálaló és a Cara Patria c. 1856-os naplóköteteiben, valamint az ez idő tájt írott leveleiben számol be.

Ismerte Gyulay Lajos Arany Toldiját is, amint arra a Döbrentei Gábor naplójához fűzött kommentárjaiban utal (Ld. Döbrentei Gábor és Gyulay Lajos naplókötetei, S. a. r. Hász-Fehér Katalin, 72. old.)

Hász-Fehér Katalin, 2011. 06.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy