Kisfaludy Károly
1788 - 1830

Életrajz:

Kisfaludy Sándor öccse, a romantikus nemzedék vezéralakja, költő, drámaíró, festő, lapkiadó. 1811-ig katonáskodott, ekkor kilépett és az apjával való ellentétek miatt önálló életet kezdett. 1820-ig felváltva Bécsben, Pozsonyban élt, Itáliába utazott és festészetből igyekezett fenntartani magát. Az 1820-as évek elején Pesten telepedett le, itt írta drámáit, novelláit, verseit, és itt kezdte szerkeszteni az Aurora c. zsebkönyvet. A nyelvújítás terén Kazinczy híve volt, azonban az ifjabb nemzedék (Toldy Ferenc, Bajza József, Vörösmarty Mihály) őt tekintette vezérének. A Magyar Tudós Társaság 1830. november 17-én a tagjai közé választotta, Kisfaludy Károly azonban négy nappal később, november 21-én elhunyt.

Toldy, Vörösmarty, Bajza és az Aurora-kör más tagjai az ő emlékére alapították 1836-ban a Kisfaludy Társaságot.

Hász-Fehér Katalin, 2011. 06.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy