Levél

Kovács Áron Gyulay Lajosnak, 1867. ápr. 24.

Deva 24 aprilis 1867 

Méltóságos Gróf úr!

 

Husvét másod napján időm levén a Burjánfalvi határon levő Malomgátja körébe eső azon párcellákat, melyek a gát miatt – mikor a víz nagy -, eláraztatnak, megtekinteni, s csakugyan úgy találtam, hogy több ember által bírató 4 darab hely az áradásnak ki van téve.

            e 4 darab hely számi értékét nagyon rendetlen fígurájuk miatt meg állítani nem tudtam, hanem mielőtt tisztába fogok jönni a Catastralis felvételből – térmértékkel azért kell tisztába jönni, hogy a 4 darab hely tulajdonossai csere útján földért földet kívánnak, és pedig a Besáni határon az udvari láb széléből, mely láb rúg a Marosra, a 4 darabotska hely a méltóságos Gróf úrra nézve előnyős lenne azért

            a) mert az emberekkel többé baj nem lenne

            b) mert e 4 darabotska helyen – egy [?] nagyotska terület – annyi fűzfát lehetne plántálni, hogy nemcsak a gátra nem lenne elég, hanem még szőlő karókat is lehetne vágni; és miután a fűzesből ezek, s még kertelésre való vesszőre ki-
Dokumentum típusa: Szövegoldal