Levél

Kovács Áron Gyulay Lajosnak, 1867. ápr. 2.

 

                                                                                              Déva 2. Aprilis 1867.

 

Méltóságos Gróf úr!

 

Martius 28n tisztelt levele folytán van szerencsém a következőleg válaszolni:

1., a Veress számadásait átvizsgáltam, az első évi számadásnál a pénz a percoptumnál több 34[ft]al,- mit difficultálván, azt felelte, hogy ezt a pénzt udvar szüksége fedezésére vette fel költsön, mit percoptumba nem írt fel – a hiba!

            a Leonhárdtól törökbúzára felvett 200[ft] számadás rendén percipiálva van, s mivel a kiadásoknál a pénzöszveg talál a percepti summával, sőt a kiadás még több 34[ft]al, akkor e 200[ft]al is udvari szükség van fedezve, így Leonhárdot megnyugtattam, hogy nagyságod a 200[ft]ját kifizeti, megmondván neki azt is, hogy törökbúzát per 1[ft] 30[dr] nem kap.

            a Veress számadásában valami nagy realis hibát nem találtam, de igen póntatlanságot eleget,- p.o. a nyugtákkal igazolt kiadások nem azon napoknál vannak számadásba beírva, mely napo-
Dokumentum típusa: Szövegoldal