Dr. Gyarmathi Sámuel
1751 - 1830

Életrajz:

Gyarmathi (Gyarmathy) Sámuel, orvosdoktor, nyelvész (1751–1830). 1776-ban Bécsbe ment, hogy orvosi tudományokat tanuljon. 1782-ben orvosdoktor lett. Németországi utazását követően Ráday Gedeonnál vállalt nevelői állást, majd gróf Bethlen Gergely orvosa lett. 1810-től haláláig ifj. gróf Bethlen Gergely nagybúni birtokán élt.

Balogh Annamária

Nyelvészeti munkái:  

Okoskodva tanító magyar nyelvmester, Mely irattatott Gyarmathi Sámuel N. Hunyad Vár­megye Orvossa által, Első darab: Kolo’sváratt, 1794; Második darab: Kolo’sváratt és Szebenben, 1794.;  

Affinitas linguae hungaricae cum linguis fennicae originis grammatice demonstrata, Nec non vocabularia dialectorum tataricarum et slavicarum cum hungarica comparata, Göttingae, 1799. (A magyar nyelv grammatikailag bizonyított rokonsága a finn eredetű nyelvekkel, ford. Constantinovitsné Vladár Zsuzsa, Ko­szorús István, szerk. Szíj Enikő, Bp. 1997, Bibliotheca Regulyana 3.)

Hász-Fehér  , 2011. 06.

 Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy