Gr. Gyulay Lajos maga keze és könyve – Labik


1865-08-00 - 1865-08-00

Összkötet: 120
Birtokkötet: 113
Ajánlás:Mottó:

Szállongj föl Istenhez,
buvalmas lelkem!

Impresszum:

Gr. Gyulay Lajos maga keze és könyve
Sorozatszerkesztő: Hász-Fehér Katalin

 

Gr. Gyulay Lajos: Labik
[1865. augusztus 15.—1865. augusztus 31.]

Sajtó alá rendezte, az internetes verziót készítette: Farkas Daniella
Lektorálta: Labádi Gergely

Az idegen nyelvű szövegrészeket fordította és lektorálta: Labádi Gergely

Szeged, 2011.

© A kiadás munkatársai és a szegedi Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék

A kézirat lelőhelye: Gyulay—Kuun család levéltára (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, jelenleg a Román Nemzeti Levéltár Kolozs Megyei Igazgatóságának őrizetében [Direcţia Judeţeană Cluj ale Arhivelor Naţionale], Fond Gyulay—Kuun, 357.)

Modernizált átiratú papírkiadás:
Gróf Gyulay Lajos: Labik, S. a. r., bevezető és jegyzetek: Farkas Daniella, Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék, Szeged, 2011.  (Megjelenés alatt)Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Naplókötet