Thököly / Thököli Imre
1657 - 1705

Életrajz:

(Késmárk, 1657 – Nikodémia, 1705): Felső-Magyarország és Erdély fejedelme. 1680-tól a Habsburg-ellenes harcok vezére, a kuruc csapatok vezetésével elfoglalta Felső-Magyarországot és Erdélyt. 1682-ben feleségül vette Zrínyi Ilonát, majd szövetséget kötött a Portával. 1690-ben Apafi halála után III. Szulejmán pártfogása miatt fejedelemmé választották, a zernyestyei csatában megverte a császáriakat, de az Erdélyi Fejedelemséget nem tudta megtartani. 1699-ben szárműzték. 

(Szabó Ágnes)


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy