Bethlen Gábor
1580 - 1629

Életrajz:

Iktári Bethlen Gábor (Marosillye, 1580 – Gyulafehérvár, 1629): Erdély fejedelme (1613–1629), Mo. királya (1620–1621).

Báthory Zsigmond udvarában nevelkedett. Basta rémuralmának idején Székely Mózeshez csatlakozott, majd Bocskai Istvánt és Báthory Gábort támogatta, az utóbbinak bizalmas tanácsadója és fejedelemségének előkészítője is volt. 1613-ban a szultán támogatásával az erdélyi rendek fejedelemmé választották, majd 1620-ban a besztercebányai országgyűlésen magyar királlyá is kikiáltották. A 30. éves háborút lezáró nikolsburgi békében lemondott királyi címéről, amiért II. Ferdinándtól német birodalmi hercegi címet és további 7 vármegyét kapott (Szabolcs, Szatmár, Ugocsa, Bereg, Zemplén, Borsod, Abaúj vármegyét). 1626-ban feleségül vette Brandenburgi Katalint (†1649), a brandenburgi választófejedelem lányát.

(Szabó Ágnes)


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy