Bocskai István
1557 - 1606

Életrajz:

(Kolozsvár, 1557 – Kassa, 1606): váradi főkapitány (1592–1596), Belső- és Közép-Szolnok (1595/1597–1599), Kraszna (1597) vármegyék főispánja, erdélyi fejedelem (1605–1606). A bécsi udvarban apródként kezdte katonai pályafutását. 1592-től váradi kapitány, 1595-ben Gyurgyevónál megverte Szinán pasa hadait és felszabadította a török uralom alól Havasalföldet. Basta kegyetlen rémuralma miatt kapcsolatba lépett a török területekre menekült erdélyi főurakkal és vezetőjükkel, Bethlen Gáborral. Levelezésük azonban Giacomo Barbiano kassai kapitány kezébe került, aki megtámadta Bocskait. Bocskai a védekezés során 1604-ben a hajdú seregekkel egyesülve Álmosdnál megverte a császáriakat. 1605-ben a szerencsi országgyűlésen mindhárom nemzet (magyar, szász, székely) egyhangúan Mo. fejedelmévé választotta. 1606-ban I. Rudolf császárral megkötötte a bécsi békét, amely biztosította a magyar rendi jogokat és a vallásszabadságot. A császári udvar ugyanebben az évben Bocskai közreműködésével megkötötte a 15 éves háborút lezáró zsitvatoroki békét is.

Irodalom:
Benda Kálmán, Bocskai István, Bp., 1993.

(Szabó Ágnes)


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy