Heinrich Heine, Doktor Faust, Magyarázatok, Ford. Eörsi Ist­­­ván, Bp., Magyar Helikon, 1962, 48.

Szerző: Eörsi István
Nyelv: magyar
Megjegyzés:

„Isten hozzád Calmonius, én indulok most a 7 esztendős háborúba.” — a mondatot Gyulay Lajos  Heinrich Heine  Der Doktor Faust című művéből fordítja. A német mondat így hangzik: „Adies, Calmonius, ich gehe jetzt ich den siebenjähringen Krieg [...].”  Gyulay az Izlet című kötetének írásakor a mű első, 1851-ben Hamburgban megjelent kiadását olvasta.

 

Szalisznyó Lilla


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Forrás