Gróf Bánffy György
1746 - 1822

Életrajz:

Bánffy György – (1746–1822), Bruckenthal Sámuelt követően 1787. jan. 9-től 1822. január 5-ig Erdély gubernátora (kormányzója). 1776-ban cs. és kir. tanácsos, majd Kolozs vármegye főispánja, 1777-ben az erdélyi kormányzóság tanácsosa, 1782-ben Erdély kincstartója, 1783-ban alkancellárja. 1781-től a négy szabadkőműves tartományi nagypáholy egyikének vezetője. Egész életében támogatta és pártfogolta az irodalmat, a tudományokat és a színészetet. Az ő engedélyével és támogatásával működött többek között az Erdélyi Nyelvmívelő Társaság. 1792-ben Szent István Nagykeresztjével tüntették ki, 1810-ben a Lipót-rend tagjává avatták, 1815-ben  polgári aranykeresztet kapott érdemei elismeréséért. Felesége: Josephine von Palm volt.

(Szabó Ágnes)


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy